Regulamin sklepu

Postanowienia ogólne

 1. Sklep Videsign prowadzony jest przez firmę Videsign, ul.Beskidzka 39/23, 30-611 Kraków, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polski. Firma zarejestrowana jest pod numerem NIP: 6792556382.
 2. Sklep Videsig prowadzi sprzedaż produktów za pomocą sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.videsign.pl.
 3. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Kupującym, a sprzedającym, zwanym dalej Sprzedawcą.
 4. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 5. Każda osoba składająca zamówienie przez Internet w sklepie www.videsign.pl jest zobowiązana zapoznać się z Regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Kupującego z zawartych w nich zasad i postanowień.
 6. Podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowym na stronie www.videsign.pl kupujący potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

Oferta i realizacja zakupów

 1. Obrazy i wizualizacje produktów prezentowane w sklepie mają jedynie charakter poglądowy. Gotowe produkty mogą różnić się od nich, jednak nasza firma dokona starań, aby te różnice były jak najmniejsze.
 2. Wszystkie ceny podawane w sklepie Polska Pocztówka są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich (PLN).
 3. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia na stronie sklepu, wybór formy płatności i sposobu przesłania wybranego produktu, bądź produktów i dokonanie wpłaty.
 4. Realizacja zamówienia następuje, gdy do sklepu dotrze od Kupującego zapłata za zamówione towary, za pośrednictwem formy płatności dostępnej na stronie sklepu www.videsign.pl.
  Wpłata na konto – po złożeniu zamówienia wysyłany jest e-mail z podsumowaniem zamówienia oraz numerem rachunku bankowego. Po wpłynięciu pieniędzy na konto, przesyłka jest pakowana i wysyłana. Na wpłatę oczekujemy 7 dni. Istnieje możliwość indywidualnego przedłużenia tego terminu przy uprzednim poinformowaniu obsługi Sklepu. Prosimy o dokonanie zapłaty bez zbędnej zwłoki.
 5. W tytule przelewu należy wpisać numer zamówienia.
 6. Czas realizacji zamówienia określamy jako do 7 dni roboczych. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy, kontaktujemy się z kupującym, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia.
  termin otrzymania przesyłki = czas realizacji zamówienia + czas dostawy
 7. Termin otrzymania przesyłki wydłuża się o czas realizacji przelewu, który zwykle wynosi do 2 dni roboczych.
 8. W praktyce większość przesyłek wysyłamy na bieżąco w przeciągu 48 godzin (dni robocze) od zarejestrowania wpłaty.
 9. Zamówiony towar wysyłany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 10. Czas realizacji zamówienia, oraz koszty związane z przesłaniem zamówionych produktów, obowiązują wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przy zamówieniach spoza granic Rzeczypospolitej Polskiej, sposób, czas realizacji przesyłki, oraz koszty związane z przesłaniem zamówionych produktów, podawane będą indywidualnie do każdego takiego zamówienia w zależności od kraju, do którego zamawiany jest towar.
 11. W przypadku wysłania niewłaściwego towaru prosimy o kontakt.

Reklamacje i zwroty

 1. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o Prawach konsumenta, Kupujący może zrezygnować z towaru kupionego w sklepie www.videsign.pl bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia odebrania przesyłki. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
 2. Podstawą do uznania reklamacji jest odesłanie reklamowanego towaru wraz z pisemną reklamacją – opisem wady.
 3. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedawcę o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia odumowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się on na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 4. Zwracany towar należy odesłać na adres:
  Videsign
  ul. Dajwór 14/7
  31-052 Kraków
 5. Sklep Videsign nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
 6. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie protokołu reklamacyjnego spisanego w obecności doręczyciela.

Postanowienia końcowe

 1. Podanie przez Kupującego danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupów. Dokonując zakupu Kupujący wyraża zgodę na przetwarzania danych osobowych w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez Sprzedawcę zamówienia, zgodnie z wymogami RODO.
  Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Kupujący ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail: info@videsign.pl
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827), a także inne powszechnie obowiązujące prawa.