iluminacja nadbrzeża rzeki Odry we Wrocławiu

Projekt konkursowy dla władz miasta Wrocławia na 50 obiektów, około 6 km odległości odcinka śródmiejskiego.
Koncepcja oświetlenia, prezentacja multimedialna 3D i wizualizacje projektu oświetlenia.

Ostrów Tumski – pałac biskupi

Elektrownia Wodna Wrocław I  na rzece Odrze

Elektrownia Wodna Wrocław II  na rzece Odrze

Kościół św. Wincentego w widoku z placu Nankiera spod Cepelii

Hala targowa

Most Tumski

Instytut Filozofii

Muzeum Narodowe

Most Pomorski

Wyspa Słodowa

Wyspa bielańska

Wyspa daliowa

bulwar Xawerego Dunikowskiego