Europejskie Centrum Solidarności

Koncepcja oświetlenia i projekt 40 metrowych opraw oświetleniowych wykonanych z kortenu.