Światłem i cieniem malowane – publikacja

Rzeczywistość poznajemy przede wszystkim w świetle dnia. A co, jeśli w kimś obudzi się marzenie, aby odkrywać sens przestrzeni i wpisanej w nią architektury na nowo, w porze nocnej?

Temu marzeniu naprzeciw wychodzi nietuzinkowa artystka – iluminacja – efekt współpracy elektryka, technika świetlnego i architekta. Celem oświetlenia iluminacyjnego jest stworzenie atrakcyjnego nocnego wizerunku budynku, pomnika, elementu przyrody – ukazanie w odmienny sposób piękna kompozycji (nie tylko architektonicznej), podkreślenie wybra- nych, szczególnie interesujących detali, wreszcie też stworzenie dynamiką i grą barw światła niezwykłego nastroju. Dzięki iluminacji można nocą przywrócić widzeniu obiekt w jego zwyczajnym, całościowym kształcie przestrzennym lub też wykreować dlań zupełnie odmienny od dziennego wizerunek. Niezależnie jednak od planowanego efektu każdy projekt musi z poszanowaniem odnosić się do zastanej formy, kształtu bryły architektonicznej i obowiązujących wzorców kulturowych. Nie oznacza to jednak, że w iluminacji obowiązują wyłącznie ściśle określone standardy. Tak naprawdę każdy projekt – dzięki wyobraźni, odwadze i kreatywności, może być nietypowy i jedyny w swoim rodzaju. Wystarczy przecież zastosować kolorowe filtry, by ożywić obiekt i przełamać konwencje. Działają tu wszak takie prawa jak w przypadku dzieł muzycznych czy malarskich.