PROLUMA, Szwajcaria – identyfikacja firmy i produktu