Iluminacja nadbrzeża rzeki Odry we Wrocławiu

Projekt konkursowy dla władz miasta Wrocławia na 50 obiektów, około 6 km odległości odcinka śródmiejskiego.

Koncepcja oświetlenia, prezentacja multimedialna 3D i wizualizacje projektu oświetlenia.

 

 

 

Kościół św. Wincentego