1 2
20 lecie firmy - kompleksowy projekt i druk
Filharmonia Krakowska - projekt strony internetowej
www.filharmonia.krakow.pl
FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. - projekt strony internetowej
www.forumtfi.pl
1
1 2 3 4 5 6 7 8
Zespół mieszkaniowy, ul Walerego Slawka
1
1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Zespół mieszkaniowy, ul. Pawlickiego
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Radocza Park ACTIVE&SPA
1 2 3 4 5
Zespół mieszkaniowy, ul Rydlówka
1 2 3 4 5
Centrum Konferencyjno - kontenplacyjne
1 2 3 4 5 6
Zespół mieszkaniowy, ul. Obozowa - III etapy
1
1
1
1 2 3
04
1 2 3
01
1
06
1
07
1 2 3 4 5
08
1 2 3 4 5 6
11
1 2 3
16
1 2 3
17
1 2 3 4
19
1 2 3 4
22
Projekt konkursowy: Rewitalizacja strefy przemysłowej, Kopenhaga, Dania
Centrum Konferencyjno Kontemplacyjne.